مهاجرت به کانادا
دقت داشته باشید که برای مهاجرت کاری یا نحصیلی به کشور کانادا با توجه به شرایط کرونایی تحت تاثیر قرار گرفته است .

نظر خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .