چاوش جهان سیر و راهنمای اخذ ویزای توریستی آمریکا
عدم صداقت شما در پرسش های روز مصاحبه نیز دلیل بر ریجکت شدن ویزای توریستی آمریکا است و باید دقت صورت بگیرد.

نظر خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .