ویزای توریستی آمریکا
یکی از دلایل نداشتن تمکن مالی مناسب است که سبب می شود با درخواست ویزای توریستی آمریکا مخالف صورت بگیرد. گاه افسر پرونده بسیار دقیق و سخت گیر است در چنین حالتی از شما اسناد ملکی می خواهد که اگر نتوانید ارائه دهید دچار مشکل می شوید. اما نکته بسیار مهمی که سبب ریجکت شدن درخواست ویزای توریستی آمریکا می شود اینکه در روز مصاحبه حضوری حقیقت گفته نشود.

نظر خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .