کد ناک چیست ؟
National Occupational Classifictional

نظر خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .