فهرست مطالب

مراکز انگشت نگاری کانادا برای ایرانیان به ترتیب حروف الفبا

ما در این پست سعی داریم که به شما در انتخاب مراکز انگشت نگاری کانادا که ایرانیان میتوانند به آنجا بروند و انگشت نگاری شوند رو معرفی کنیم .

همانطور که میدانید برای اخذ ویزای توریستی استرالیا نیاز هست که شما به یکی از مراکز انگشت نگاری کانادا رفته و انگشت نگاری شوید ، بعد از انگشت نگاری شما باید منتظر جواب سفارت کانادا باشید تا برای شما جواب بیاید که توسط یک ایمیل شما را متوجه خواهند کرد ، و بعد از آن شما وارد پنل کاربری خودتون میشوید و جواب ویزای خود را مشاهده میکنید ، بعد از ویزا شدن هم شما باید پاسپور خود را به همان مرکزی که برای انگشت نگاری رفته اید پیکاپ کنید و ویزای توریستی کانادای خود را اخذ کنید.

 

اخذ ویزای توریستی

دعوتنامه های ویزای توریستی استرالیا

پرداخت سفارت استرالیا 

مراکز انگشت نگاری کانادا برای ایرانیان به ترتیب حروف الفبا

مراکز انگشت نگاری کانادا برای ایرانیان به ترتیب حروف الفبا

مراکز انگشت نگاری کانادا برای ایرانیان به ترتیب حروف الفبا

مراکز انگشت نگاری کانادا برای ایرانیان به ترتیب حروف الفبا

مراکز انگشت نگاریکانادا برای ایرانیان به ترتیب حروف الفبا

ما در این پست سعی داریم که به شما در انتخاب مراکز انگشت نگاری کانادا که ایرانیان میتوانند به آنجا بروند و انگشت نگاری شوند رو معرفی کنیم .

همانطور که میدانید برای اخذ ویزای توریستی استرالیا نیاز هست که شما به یکی از مراکز انگشت نگاری کانادا رفته و انگشت نگاری شوید ، بعد از انگشت نگاری شما باید منتظر جواب سفارت کانادا باشید تا برای شما جواب بیاید که توسط یک ایمیل شما را متوجه خواهند کرد ، و بعد از آن شما وارد پنل کاربری خودتون میشوید و جواب ویزای خود را مشاهده میکنید ، بعد از ویزا شدن هم شما باید پاسپور خود را به همان مرکزی که برای انگشت نگاری رفته اید پیکاپ کنید و ویزای توریستی کانادای خود را اخذ کنید.

نظر خود را بنویسید

برای افزودن دیدگاه باید وارد شوید