فهرست مطالب

مراکز انگشت نگاری کانادا در اوکراین

آدرس مراکز انگشت نگاری کانادا در اوکراین

دوستانی که بعد از درخواست ویزای توریستی کانادا موفق به اخذ برگه ی بایومتریک سفارت کانادا شدند ، یعنی نامه ی که به شما اجازه میدهد تا 1 ماه بعد از تاریخ نامه بایومتریک به یکی از مراکز انگشت نگاری کانادارفته و انگشت نگاری شوند .

مراکز VAC یا VFS در اوکراین به ترتیب زیر می باشند :

شما اگر قصد سفر به اوکراین را دارید فقط باید به کی اف و لووف بروید .

آدرس مراکز انگشت نگاری کانادا ( VAC یا VFS ) در کی اف و لووف:

مرکز انگشت نگاری کانادا در اوکراین ، کی اف و لووف کلیک کنید.

نظر خود را بنویسید

برای افزودن دیدگاه باید وارد شوید