آیلتس
آیلتس مخفف کلمه های International English Language System می باشد .

نظر خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .