مهاجرت تحصیلی به انگلیس
از جمله مواردی که برای بسیاری از گیرندگان ویزای تحصیلی انگلستان اهمیت دارد این مطلب می باشد که آیا پس از اتمام تحصیل امکان گرفتن اقامت به صورت دائمی وجود دارد یا خیر؟

نظر خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .