اقامت دائم کانادا
در ابتدا باید یک تعریف از کارت اقامت چیست داشته باشیم و بون این کارت به چه کارت و با چه مفهومی گفته میشود . کارت اقامت به افرادی داده میشود که از هر طریقی وارد خاک کانادا شده اند و طی مراحل کشور کانادا را به عنوان کشور خود برای زندگی انتخاب کرده اند و بعد از گذراندن مراحلی این کارت به عنوان کارت اقامتی به آنها داده میشود و بعد از طی مراحلی این کارت به پاسپورت کانادایی تبدیل میشود . در ضمن این کارت یک کارت مسافرتی نیز محسوب میشود ، که برای ورود و خروج به کشور کانادا حتما این کارت باید همراه شما باشد .

نظر خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .