آوریل 26, 2020
لیست دانشگاه های قبرس شمالی

لیست دانشگاه های قبرس شمالی

قبرس شمالی (ترک) از لحاظ وسعت بزرگتر از قبرس جنوبی ( اروپایی ) می باشد، و کیفیت دانشگاه های ترک خیلی بیشتر از قبرس اوپایی می […]
آوریل 25, 2020
تحصیل در قبرس شمالی

تحصیل در قبرس شمالی 2021

جزیره قبرس از لحاظ سیاسی عضو اتحادیه اروپا و از لحاظ جغرافیایی در آسیا واقع شده است. هزینه تحصیل در قبرس 2021 نسبت به کیفیت تحصیلی […]
ویزا تحصیلی