ویزا کانادا

ویزا کانادا ، یکی از معتبر ترین ویزا ها می باشد ، توجه داشته باشید که این ویزا در حال حاضر دارای 10سال اعتبار برای ایرانیان صادر میشود از آنجایی که ویزا کانادا 10 ساله صادر میشود ولی پاسپورت ایرانی ها 5 سال اعتبار دارد ، این ویزا در کشور ایران به ویزا کانادا 5 ساله معروف شده است که این امر نیز اشتباه میباشد .

این ویزا تا آخرین روز اعتبار پاسپورت شما صادر خواهد شد .

یعنی اگر پاسپور شما 2 سال و نیم اعتبار داشته باشد ویزا کانادا ی صادر شده برای شما دراای 2 سال و نیم اعتبار خواهد بود .

یکی از مهم ترین مواردی که برای ویزا کانادا باید توجه داشته باشید این مورد است که برای اخذ ویزا کانادا احتیاج به ویزای شینگن نمیباشد و شما الزامی ندارد برای این ویزا دارای شینگن در پاسپورت خود باشید.

شایان ذکر است سفارت محترم کانادا در کانادا تاکید به این امر دارد که تا زمانی که
ویزای توریستی کانادا شما صادر نشده است از خرید بلیط و پرداخت هر گونه وجهی خودداری نمایند.
برای مسافرین عزیزی که دعوت نامه دارند نام شخص یا شرکت دعوت کننده ضروری می باشد.
کسانی که قصد شرکت در همایش ، کنفرانس یا قرارکاری نیز دارند دعوت نامه یا فرم ثبت نام ضروری می باشد.
کسانی که قصد شرکت در همایش ، کنفرانس یا قرارکاری نیز دارند دعوت نامه یا فرم ثبت نام ضروری می باشد.
کسانی که قصد شرکت در همایش ، کنفرانس یا قرارکاری نیز دارند دعوت نامه یا فرم ثبت نام ضروری می باشد.
ویزای توریستی کانادا شما صادر نشده است از خرید بلیط و پرداخت هر گونه وجهی خودداری نمایند.
برای مسافرین عزیزی که دعوت نامه دارند نام شخص یا شرکت دعوت کننده ضروری می باشد.
کسانی که قصد شرکت در همایش ، کنفرانس یا قرارکاری نیز دارند دعوت نامه یا فرم ثبت نام ضروری می باشد.
کسانی که قصد شرکت در همایش ، کنفرانس یا قرارکاری نیز دارند دعوت نامه یا فرم ثبت نام ضروری می باشد.
کسانی که قصد شرکت در همایش ، کنفرانس یا قرارکاری نیز دارند دعوت نامه یا فرم ثبت نام ضروری می باشد.