آوریل 29, 2018
480x360 - آلمان

آلمان

آلمان جمهوری فدرال آلمان، در اروپای غربی و مرکزی قرار گرفته است. در بین مردم جهان به نام‌های دیگری همچون ژرمنی و دویچ‌لند (سرزمینی متعلق به […]
درصد شانس ویزا شدن استرالیا - کانادا - انگلیس