اخذ ویزای توریستی چک

آوریل 15, 2020
اخذ ویزا چک

اخذ ویزای چک

بنابر قوانین دولت چک، به استثنا شهروندان حوزه شنگن، آمریکا، کانادا، استرالیا و ژاپن، شهروندان کشورهایی مانند ایران، افغانستان، ترکیه، آذربایجان و عراق برای ورود و […]
ویزا تحصیلی