سپتامبر 16, 2018
نحوه اعتراض به ریجکتی به ویزای توریستی کانادا

نحوه اعتراض به ریجکتی ویزای توریستی کانادا

نحوه اعتراض به ریجکتی ویزای توریستی کانادا اگر بعد از اقدام برای ویزای توریستی کانادا ریفیوز شدین چه کارهایی باید انجام بدهید ؟ خیلی از مواقع […]
درصد شانس ویزا شدن استرالیا - کانادا - انگلیس