اولین پادشاه جهان چه کسی بود؟

سپتامبر 12, 2018
اولین پادشاه جهان چه کسی بود؟

اولین پادشاه جهان چه کسی بود؟

اولین پادشاه جهان چه کسی بود؟ به نظر بسیاری از مورخان بزرگ جهان، آلولیم اولین پادشاه جهان به‌حساب می‌آید. او‌ نخستین شاهی بود که در کشور […]
درصد شانس ویزا شدن استرالیا - کانادا - انگلیس