برگه بایومتریک

مارس 10, 2018
افراد معاف از انگشت نگاری برای کانادا

افرادی که از انگشت نگاری کانادا معاف هستند

کدام دسته از افراد برای ویزای توریستی کانادا به انگشت نگاری نیاز ندارند ؟ همانطور که میدانید پس از ثبت درخواست ویزای توریستی کانادا و دریافت […]
درصد شانس ویزا شدن استرالیا - کانادا - انگلیس