تنهاترین درخت جهان

مارس 10, 2018
تنهاترین درخت دنیا!

تنهاترین درخت جهان

صنوبر سیتکا در نیوزلند این درخت تنها ترین درخت موجود روی کره ی زمین است . جزیره کمپبل که در ۷۰۰ کیلومتری جنوب بلاف قرار گرفته […]
درصد شانس ویزا شدن استرالیا - کانادا - انگلیس