زندگی در کانادا

مارس 1, 2020
امکانات زندگی در کانادا

امکانات برای زندگی در کانادا

کشوری که بیش از ۸۲ درصد جمعیت آن از شرایط زندگی خود رضایت کامل دارند، کمترین میزان گزارش جرم و جنایت در دنیا را داراست و […]
سپتامبر 22, 2018
هزینه زندگی در کانادا

هزینه های زندگی در کانادا

هزینه های زندگی در کانادا هزینه زندگی در کانادا یکی از سؤالات رایج برای افرادی که قصد مهاجرت به کانادا را دارند آگاهی از هزینه های […]
درصد شانس ویزا شدن استرالیا - کانادا - انگلیس