طرح اصفهان ۲۰۲۰

ژوئن 22, 2019
میدان نقش جهان

طرح اصفهان ۲۰۲۰

طرح اصفهان ۲۰۲۰ در نظر دارد با اخذ دیدگاه های فعالان گردشگری و شهروندان، تا سال ٢٠٢٠ این شهر را در مسیر توسعه مبتنی بر ظرفیت […]
سوالات متداول