پرداخت هزینه ی سفارت کانادا

مارس 10, 2018
پرداخت هزینه سفارت کانادا

پرداخت هزینه انگشت نگاری کانادا

عزیزانی که مستر کارت دارند نیز میتوانند مبلغ را خودشان پرداخت کنند .
درصد شانس ویزا شدن استرالیا - کانادا - انگلیس