دبی 7 شب

دبی 12 تیر الی 28 تیر 7 شب و 8 روز ایرلاین ایران ایر شروع نرخ : 69/950/000 داشتن تست منفی کرونا الزامیست ( 72 ساعت قبل )

دبی 4 شب

دبی 10 تیر الی 27 تیر 4 شب و 5 روز ایرلاین قشم ایر شروع نرخ : 59/900/000 داشتن تست منفی کرونا الزامیست ( 72 ساعت قبل )

استانبول 4 شب

استانبول 12 تیر الی 24 تیر 4 شب و 5 روز ایرلاین ایران ایرتور شروع نرخ : 37/700/000 داشتن تست منفی کرونا الزامیست ( 72 ساعت قبل )
34 1024x1024 - تورها
024714574final antaliya 1024x1024 - تورها
31 1024x1024 - تورها

استانبول 14 تیرماه
4 شب و 5 روز
ایرلاین قشم ایر
شروع نرخ : 39/750/000 ریال
داشتن تست منفی کرونا الزامیست ( 72 ساعت قبل )

آنتالیا 17 و 18 و 19 تیرماه
6 شب و7 روز
ایرلاین sunexpress
شروع نرخ : 83/300/000 ریال
داشتن تست منفی کرونا الزامیست ( 72 ساعت قبل )

ایروان 24 و 31 تیر ماه
3 شب و 4 روز
ایر آرمنیا ، آرمنیا کمپانی
شروع نرخ : 85/900/000 ریال
داشتن تست منفی کرونا الزامیست ( 72 ساعت قبل )

457 1024x1024 - تورها
4243 1024x1024 - تورها
345 1024x1024 - تورها

استانبول 11 تیر ماه 
3 شب و4 روز
ایرلاین قشم ایر
شروع نرخ : 38/000/000 ریال
داشتن تست منفی کرونا الزامیست ( ۷۲ ساعت قبل )

مارماریس 17 و 18 تیرماه
6 شب و7 روز
ایرلاین sunexpress
شروع نرخ : 71/100/000 ریال
داشتن تست منفی کرونا الزامیست ( 72 ساعت قبل )

آنتالیا 26 و 27 و 28 تیرماه
6 شب و7 روز
ایرلاین ماهان
شروع نرخ : 86/600/000 ریال
داشتن تست منفی کرونا الزامیست ( 72 ساعت قبل )